Besiktningsprotokoll

Besiktningsprotokoll på bil

Besiktningsprotokoll kan vara av stort värde att se över om man är ute efter att köpa en begagnad bil. Protokoll från en besiktning kan säga det mesta om bilens fysiska status, problem, brister och hur bilen mår helt enkelt. Besiktningsprotokoll är en allmän handling i Sverige vilket gör att besiktningsföretagen är skyldiga att lämna ut dem om någon begär detta.

För att du skall kunna få ut ett besiktningsprotokoll eller rättare sagt en kopia på protokollet behöver du veta hos vilken aktör bilen du vill få ut uppgifter på är besiktigad. Det finns sedan 2010 i och med lagändringen flera aktörer som genomför besiktningar av bilar, vilket gör att du behöver veta detta för att kunna vända dig till rätt aktör och begära ut protokollet.

Skall du köpa en begagnad bil kan du ringa till säljaren och fråga vart den besiktade sin bil. Får du ej tag på säljaren kan du gå via Biluppgifter.se där de ofta står hos vilken aktör bilen är besiktigad. Därefter kan du begära ut kopia på protokollet hos aktören.

De vanligaste besiktningsföretagen i Sverige är Bilprovningen, Carspekt och Dekra. Kontaktar du någon av dessa bör du få napp på protokollet. Du behöver inte vända dig till den lokala anläggningen utan du begär ut informationen direkt från deras hemsidor online. Ofta får du tillgång till protokollet via e-post eller fax.

Vill du vara beta om en bil klarat besiktningen eller information om en bil är besiktigad eller ej kan du lätt få ut den informationen genom att kontakta Transportstyrelsen eller nyttja deras sms tjänst för detta ändamål.

18 Oct 2019