Servicehistorik på bil

Se servicehistorik på en bil

För att kunna göra en bedömning innan man köper en bil kan det vara väl värt att kunna se över bilens servicehistorik. En bil som är väl omhändertagen och har genomför service regelbundet är oftast ett bättre köp än den bil som gått mil efter mil utan service. Servicen bör vara gjord av en auktoriserad bilverkstad för det märke man avser serva.

När man skall köpa en begagnad bil är det mycket som man behöver tänka på om man avse att köpa den av en annan privatperson. det handlar om allt ifrån att kontrollera vem som äger bilen samt om bilen innehar fordonsrelaterade skulder på sig, vilket om den har innebär att man ej bör köpa bilen. Att kontrollera bilen fysiskt innan ett köp är även det otroligt viktigt för att man så att säga inte skall köpa grisen i säcken. Många glömmer dock att se över den viktiga detaljen om bilen varit servad genom årens lopp. Att regelbundet genomföra service på bilen är en viktig faktor för att hålla bilen i gott skicka. Genomförs ej regelbunden service riskerar bilen att inte bli långlivad.

Att genomföra servicehistorik är därav viktigt att göra innan man köper en begagnad bil. Detta kan man bäst göra genom att kolla i bilens servicebok som skall finnas i bilen. Man kan även göra det genom att ringa till den auktoriserade verkstad där bilen servats. Se till att om du avser att sälja en bil spara kvitton och papper på att du har servat din bil eftersom det ökar värdet vid en försäljning av bilen.

Du kan även finna servicehistorik på bilar genom Biluppgifter.se på vissa utvalda märken. Detta går snabbt och finns att tillgå online via dator eller telefon.

21 Sep 2019